Ing. Jaroslav Papšo

Rating a informácie o Ing. Jaroslav Papšo

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Ing. Jaroslav Papšo 11876 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 305104. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 64.8023% spoločností je horších ako Ing. Jaroslav Papšo.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Ing. Jaroslav Pap&scaron;o" href="http://ing-jaroslav-papso.sk-rating.com/">
   <img src="http://ing-jaroslav-papso.sk-rating.com/ing-jaroslav-papso.png" width="150" height="25" alt="Rating Ing. Jaroslav Pap&scaron;o" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Ing. Jaroslav Papšo

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia